W 2019 roku została w naszym przedszkolu przeprowadzona kompleksowa ocena pracy przedszkola przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Wypadliśmy bardzo dobrze. Z przyjemnością przedstawiamy Państwu jej wyniki: „Realizacja podstawy programowej pozwala na wspomaganie procesu rozwoju dzieci i kształtowanie postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. Nauczyciel wykorzystuje w swojej pracy urozmaicone metody pracy z dziećmi, dostosowuje zadania kierowane do dzieci zróżnicowanych wiekowo. Rodzice doceniają wkład pracy Placówki w rozwój ich dzieci, odczucia wpływu punktu przedszkolnego na zachowania dzieci w domu, zarówno w codziennych sytuacjach, jak i w zabawie są powszechne. W Placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Podejmowane działania są adekwatne do rozpoznanych potrzeb dzieci. Relacje pomiędzy społecznością przedszkolną oparte są na szacunku i zaufaniu, wszyscy pracownicy otwarci są na kontakt i dbają o to, by dzieci czuły się przyjaźnie i bezpiecznie. Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje, znają Kodeks Przedszkolaka, w codziennych sytuacjach, zabawach swobodnych i kierowanych są uczone zasad właściwego zachowania. Dzieci potrafią zachowywać się zgodnie z obowiązującymi regułami, a stały rytm dnia pomaga im się w nie wdrożyć. W Punkcie Przedszkolnym kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie. Podczas wyjść np.: do Muzeum Etnograficznego dzieci młodsze szły za rękę z dziećmi starszymi, wiedziały jak się zachować przechodząc przez ulicę, znały znaczenie sygnalizacji świetlnej. Z obserwacji zajęć wynika, że nauczyciel w każdej sytuacji dba o fizyczne bezpieczeństwo dzieci i tworzy atmosferę emocjonalnego bezpieczeństwa, wspiera całościowy rozwój dzieci. Podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są monitorowane, a w razie potrzeb modyfikowane. Pomieszczenia, w których przebywają dzieci (sale, korytarz, łazienka) są urządzone tak, by były bezpieczne dla dzieci.”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem 🙂

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000005542191_public.pdf